AgEnDa z.s. | Reference

 
 
 

AgEnDa o. s. » Reference

Reference

Kromě vlastních projektů je mezi reference možné zařadit následující projekty a iniciativy, na kterých se občanské sdružení AgEnDa podílelo (výběr):

Česká bioplynová asociace

AgEnDa o. s. je jedním ze zakládajících členů a iniciátorů národní technologické platformy v oblasti bioplynu.

MSB TechNet

Realizovali jsme v roli vedoucího partnera rozsáhlý přeshraniční projekt zaměřený na porovnání regionálních inovačních systémů Jihočeského kraje a Horního Rakouska s cílem navrhnout společná opatření respektující synergie a překryvy obou regionů v daném tématu. Více také na www.msb-technet.eu.

Autovraky Jih o. s.

Občanské sdružení AgEnDa iniciovalo vznik oborové platformy zpracovatelů autovraků v Jihočeském kraji jako výstup realizované zakázky „Analýza možností konečného zpracování autovraků na území Jihočeského kraje.

Asociace NGV

AgEnDa o. s. je jedním ze zakládajících členů a iniciátorů národní technologické platformy v oblasti NGV (Natural Gas Vehicles).

Klastr v oblasti technologií pro energetické využívání biomasy.

„Krajská energetická agentura (KEA) Jihočeského kraje za podpory Jihočeského kraje iniciuje vznik klastru v oblasti technologií pro energetické využívání biomasy. AgEnDa o. s. zrealizovalo komplexní facilitaci klastru včetně vstupní a výstupní analýzy.

Klastr EKOGEN

Projekt byl zaměřen na vyhledání vhodných firem, které se budou v rámci systémového nástroje klastr zabývat zpracováním jemných anorganických odpadních materiálů s jejich následným využitím ve stavebnictví. AgEnDa o. s. zrealizovalo komplexní facilitaci klastru včetně vstupní a výstupní analýzy.

Workshop „Setkání zástupců jihočeských klastrových iniciativ“

V dubnu 2006 přijal pozvání AgEnDa o. s. přední světový odborník na klastry Ifor-Ffows Williams a ve spolupráci s agenturou CzechInvest byl zorganizován workshop za účasti zástupců jihočeských klastrových iniciativ a významných vědeckovýzkumných institucí. Ifor-Ffows Williams diskutovat interaktivní formou aktuální problémy a pomáhal hledat východiska a řešení při budování regionálních klastrů.

Konference „Posilování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím klastrů“

AgEnDa o. s. ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání o.p.s. uspořádaly v říjnu 2006 ojedinělou konferenci zaměřenou na problematiku rozvoje klastru v České republice s návštěvností bezmálo 200 účastníků z České republiky, Slovenska a Rakouska.

LETIT - Územní energetický management pro realizaci nových technologií

Občanské sdružení AgEnDa se podílelo spolu s dalšími subjekty na realizaci projektu z 6. rámcového programu s názvem LETIT. Hlavním cílem tohoto projektu je realizace Akčního plánu Krajské energetické koncepce. Projekt byl zahájen v květnu 2004 a zakončen v dubnu 2006.

OPENING - přeshraniční projekt

AgEnDa byla přizvána jako partner k projektu a podílí se na prezentaci a medializaci výstupů z návazných projektů realizovaných na české straně. Výstupem bude vznik projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zaměřených především na bioplyn.

 
 
 

 
 
 

© AgEnDa 2004 - 2024