AgEnDa z.s. | Projekty

 
 
 

AgEnDa o. s. » Projekty

Projekty

Název: CSSC Lab
Harmonogram: 7/2020 – 12/2022
Stručný popis: CSSC Lab je mezinárodní projekt zaměřený na testování konkrétních technologií pro oblast "sector coupling" a skladování energie v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku a Slovinsku. Tyto investice pak poslouží k demonstraci pro zástupce obcí, měst a případných investorů. Současně bude připraven soubor doporučení pro typizovanou technologii, vytvořen vzdělávácí modul pro úředníky, regionální akční plány a online platforma pro přenos znalostí a replikaci řešení pro další města.
 • Partneři projektu:
  • North-West Croatia Regional Energy Agency
  • Zagreb County
  • ConPlusUltra
  • Energie Kompass
  • solar.one Immo GmbH & CoKG
  • Local Energy Agency Spodnje Podravje
  • Municipality of Destrnik
  • Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities
  • Alba Local Energy Agency
  • AgEnDa, z.s.
  • Old Town Borough of Bratislava
  • Slovak University of Technology
  • Lake Constance Foundation
  • Energy Agency Regio Freiburg
  • Sarajevo Economic Regional Development Agency
  • Innovation and Entrepreneurship Center Tehnopolis
  • Cross-border Cooperation and European Integration Agency
Více info: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab

Název: PANEL 2050 - Partnership for New Energy Leadership 2050
Harmonogram: III/2016 – II/2019
Stručný popis: Hlavním cílem projektu je vytvoření udržitelných a replikovatelných energetických sítí na místních úrovních (obecní / komunální), které budou využívány pro tvorbu lokálních vizí a strategií směřujících k přechodu na nízkouhlíkové komunity do roku 2050.
 • Partneři projektu:
 • Tartu Regional Energy Agency (Estonia)
 • AgEnDa (Czech Repoublic)
 • Balkan Development Solutions BDS (FYR Macedonia)
 • ConPlusUltra (Austria)
 • IAERPA (Lithuania)
 • Local Energy Agency Bucharest (Romania)
 • Local Energy Agency Spodnje Podravje (Slovenia)
 • Mazowiecka Agencja Energetyczna (Poland)
 • University of Life Sciences (Estonia)
 • University of Tartu (Estonia)
 • Vidzeme Planning Region (Latvia)
 • WWF Bulgaria (Bulgaria)
 • WWF Hungary (Hungary)
Více info: https://www.ceesen.org/
Výstupy:

průběžně aktualizovány

Název: Rozvoj obnovitelných zdrojů energie bez veřejné podpory
Harmonogram: I/2014 – XII/2015
Stručný popis: Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. Tento cíl je spolu se zvoleným specifickým cílem naplněn zavedením a využíváním nové metodiky v obcích, mezi místními obyvateli a podnikateli, čímž bude dosaženo rozšíření soběstačnosti na základě malých obnovitelných zdrojů, bude zvýšena kvalita života v obcích (zejména malých) a jejich konkurenceschopnost. Projekt pomůže splnit cíle dané Národním akčním plánem pro OZE bez vícenákladů státu, stejně jako řadu evropských směrnic a politik.
Partneři projektu: ECO trend Research Centre s.r.o. (příjemce projektu)
Více info: http://www.ecotrend.cz/vyzkum-a-vyvoj/rozvoj-obnovitelnych-zdroju-energie-bez-verejne-podpory.html
Výstupy:

Souhrn podmínek pro uplatnění OZE v ČR (pdf)
Metodika rozvoje obnovitelných zdrojů energie bez veřejné podpory (pdf)
Databáze technologií využívajících obnovitelné zdroje energie

Název: Technologická síť Mühlviertel – Jižní Čechy (MSB-TechNet)
Harmonogram: XI/2008 – III/2011
Stručný popis: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření společné přeshraniční sítě aktérů v oblasti technologické kompetence aktivizovat přeshraniční spolupráci. A dále vymezit Jihočeský kraj, resp. Horní Rakousko jako oblast s vysokým potenciálem pro technologický rozvoj, vědecko-výzkumnou kariéru a inovační podnikání.
Partneři projektu: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Softwarepark Hagenberg, Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Softwarepark Hagenberg, tech cEnter Linz-Winterhafen Errichtungs- und Betriebsg.m.b.H., Technologiezentrum Freistadt-Mühlviertel Errichtungs- und BetriebsgesmbH Technologiezentrum Perg GmbH, TDZ Technologie- und Dienstleistungszentrum Donau Böhmerwald Bezirk Rohrbach GmbH
Více info: www.msb-technet.eu
Název: Přeshraniční komunikační platforma pro jihočeské klastrové iniciativy
Harmonogram: VIII/2006 – VIII/2007
Stručný popis: Hlavním cílem projektu je především podpora vytvoření komunikační platformy pro klastrové iniciativy v Jihočeském kraji, jejich informační a komunikační podpora a prosazování konceptu klastru obecně za pomoci zkušeností z Rakouska, kde je tento princip spolupráce empiricky ověřen.
Partneři projektu: CLUSTERLAND Oberösterreich GmbH
Více info: www.clusterpoint.cz
Název: Role veřejnosti při využití odpadů a recyklací
Harmonogram: X/2006 – VIII 2007
Stručný popis: Tento projekt slouží ke zvýšení motivace cílových skupin k třídění odpadů a předávání použitých výrobků k recyklaci. Staví především na právech plynoucích z českých i evropských právních předpisů a vychází z aplikace "Best practise". Základním prvkem projektu je informace vedoucí ke zvyšování povědomí podávaná různorodými formami s důrazem na interaktivnost a účast veřejnosti.
Partneři projektu: Vzájemná komunikace o. s.
Název: Využití zahraničního know-how při návrhu systému pro nakládání s autovraky v Jihočeském kraji
Harmonogram: XII/2005 – VIII/2006
Stručný popis: Projekt se zabývá návrhem optimálního systému ekologické likvidace autovraků v Jihočeském kraji na základě transferu know how a zkušeností z Rakouska, včetně osvěty, publicity a výchovy v návaznosti na nové legislativní podmínky. Cílem projektu je jednak komparace systémů nakládání s autovraky v Rakousku a aktuálním stavem na území JK, dále vytvoření návrhu optimální struktury sítě dle platné legislativy, včetně specifikace materiálových toků v rámci likvidačního řetězce, zajištění informovanosti cílových skupin o správných postupech v souladu s legislativou a realizace osvětové tematické kampaně v JK, součástí které bude zřízení bezplatného informačního centra.
Název: Centrum pro přeshraniční spolupráci a transfer know-how v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Harmonogram: XI/2004 – XII/2005
Stručný popis: Cílem projektu je navázání partnerství s dalšími podobnými institucemi, jejich koordinace a spolupráce se zaměřením na přeshraniční spolupráci a přeshraniční výměnu informací a know-how v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Partneři projektu: ARGE Energienetzwerk Noe Grenzland
Název: Transfer a prezentace zkušeností s využíváním obnovitelných zdrojů v Rakousku
Harmonogram: VI - XI/2004
Stručný popis: Cílem je aktivní propagace využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Jihočeském kraji formou prezentace zahraničních zkušeností, kde cílovou skupinou projektu jsou obce, podnikatelé a občané včetně škol. Dále se jedná o aktivní zapojení veřejnosti, zvláště pak obce, podnikatele a školy na území Jihočeského kraje do řešení problematiky ochrany životního prostředí.
Partneři projektu: ARGE Energienetzwerk Noe Grenzland
Název: Centrum pro přeshraniční spolupráci a transfer know-how v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Harmonogram: XI/2004 – XII/2005
Stručný popis: Cílem projektu je navázání partnerství s dalšími podobnými institucemi, jejich koordinace a spolupráce se zaměřením na přeshraniční spolupráci a přeshraniční výměnu informací a know-how v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Partneři projektu: ARGE Energienetzwerk Noe Grenzland
Název: Transfer a prezentace zkušeností s využíváním obnovitelných zdrojů v Rakousku
Harmonogram: VI - XI/2004
Stručný popis: Cílem je aktivní propagace využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Jihočeském kraji formou prezentace zahraničních zkušeností, kde cílovou skupinou projektu jsou obce, podnikatelé a občané včetně škol. Dále se jedná o aktivní zapojení veřejnosti, zvláště pak obce, podnikatele a školy na území Jihočeského kraje do řešení problematiky ochrany životního prostředí.
Partneři projektu: ARGE Energienetzwerk Noe Grenzland
 
 
 

 
 
 

© AgEnDa 2004 - 2024