AgEnDa z.s. | CSSC Lab: Nová iniciativa zaměřená na sector coupling a ukládání energie

 
 
 

AgEnDa o. s. » Aktuality » CSSC Lab: Nová iniciativa zaměřená na sector coupling a ukládání energie

CSSC Lab: Nová iniciativa zaměřená na sector coupling a ukládání energie

01.10.2020

Ambiciózní plány Evropské Unie směřující k uhlíkové neutralitě celého kontinentu do poloviny tohoto století vyžadují adaptaci mnoha nových přístupů k výrobě, spotřebě, řízení a ukládání energie. Klíčovým technickým problémem při zapojení obnovitelných zdrojů energie v míře, která zmíněný cíl umožní splnit, je právě návaznost na proces spotřeby či ukládání energie. Přestože jsou k dosažení tohoto cíle klíčové obnovitelné zdroje energie, ty nejvýznamnější jsou proměnlivé - výkon solární a větrné energie závisí na denní době, ročních obdobích a počasí. Jak se zvyšuje podíl variabilních obnovitelných zdrojů, hraje skladování energie stále důležitější roli při překlenutí časového rozdílu mezi výrobou energie a spotřebou energie. CSSC Lab - nový projekt INTERREG zahájený v červenci 2020, bude testovat konkrétní technologie pro sector coupling a skladování energie v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku a Slovinsku.

Na jedné straně je k dispozici jasná strategie (např. EU Strategy for Energy System Integration, EC, July 2020) vytyčený cíl a existující technologie, na druhé straně však naprosto chybí povědomí na úrovni obcí a měst, která budou nevyhnutelně součástí budoucího systému. Studie Evropské komise s názvem " Potentials of sector coupling for decarbonisation - Assessing regulatory barriers in linking the gas and electricity sectors in the EU" ve svém shrnutí doporučuje jako nejvhodnější nástroj pro zvyšování povědomí, realizaci pilotních demonstračních projektů.

"Náš projekt je vyjímečný zejména tím, že v rámci jeho realizace postavíme konkrétní technologie ve čtyřech partnerských regionech, v Chorvatsku, Rakousku, Slovinsku a Bulharsku. Tyto investice pak poslouží k demonstraci pro zástupce obcí, měst a případných investorů", představuje projekt CSSC Lab zástupce vedoucího partnera Hrvoje Maras. Hrvoje Maras zastupuje Regionální energetickou agenturu severozápadního Chorvatska (REGEA), které se podařilo spojit 17 partnerů z 11 zemí a úspěšně předložit žádost do programu Danube Transnational Programme, která tento tříletý projekt finančně podpoří.

"CSSC Lab ovšem nezůstane jen u prezentace technologií", zdůrazňuje Maras. "Připravíme soubor doporučení pro typizovanou technologii, vytvoříme vzdělávácí moduly pro úředníky, regionální akční plány a vybudujeme online platformu pro přenos znalostí a replikaci řešení pro další města", doplňuje Hrvoje Maras.

Projekt bude trvat celkem 30 měsíců a bude ukončen v prosinci 2022.
Více o projektu:

 
 
 
 

 
 
 

© AgEnDa 2004 - 2024