AgEnDa z.s. | Seminář Bio-based Economy – Opportunities for Cooperation

 
 
 

AgEnDa o. s. » Aktuality » Seminář Bio-based Economy – Opportunities for Cooperation

Seminář Bio-based Economy – Opportunities for Cooperation

31.12.2014

Technologické centrum AV ČR Vás zve na seminář Bio-based Economy – Opportunities for Cooperation, který pořádá ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou ve svých prostorách ve čtvrtek 29. ledna 2015. Hlavním řečníkem je Dr. Manfred Kircher, představitel velkého německého klastru pro průmyslové biotechnologie CLIB 2021, který sdružuje velké firmy, MSP, akademické instituce a univerzity. Bude hovořit o činnosti tohoto klastru a o možnostech spolupráce. Bude dále informovat účastníky semináře o velkém přeshraničním biotechnologickém klastru Bio Innovation Growth megaCluster BIG-C, který byl založen v loňském roce belgickým regionem Flandry, Holandskem a německou spolkovou zemí Horní Porýní-Vestfálsko a který rovněž skýtá možnosti spolupráce.

V reakci na informace o rozvoji biotechnologií v Německu vystoupí v odpoledním jednání semináře několik českých firem a výzkumných institucí činných v oblasti biotechnologií s velmi krátkými prezentacemi svých vlastních aktivit a konkrétních námětů pro spolupráci s případnými německými partnery.

Seminář poskytne dále informace o akcích v programu Horizont 2020 v oblasti biotechnologií a bioekonomiky, včetně akcí v rámci BBI JU. Více informací a registrace zde.

 
 
 
 

 
 
 

© AgEnDa 2004 - 2020