AgEnDa o. s. | Příprava projektů H2020 - duševní vlastnictví, hodnocení, otevřený přístup k publikacím a datům

 
 
 

AgEnDa o. s. » Aktuality » Příprava projektů H2020 - duševní vlastnictví, hodnocení, otevřený přístup k publikacím a datům

Příprava projektů H2020 - duševní vlastnictví, hodnocení, otevřený přístup k publikacím a datům

03.02.2014

Seminář věnovaný rámcovému programu Horizon 2020 se zaměří na pravidla duševního vlastnictví a změny spojené s touto oblastí, zejména v souvislosti s projekty založenými na spolupráci několika partnerů. Pozornost bude věnována i jedné z největších změn, kterou H2020 ve zmíněné problematice přináší, a to otevřenému přístupu k vědeckým publikacím a k vědeckým datům.

  • Dne: 06.02.2014 od 10:00 do 12:45 hod
  • Místo konání: České Budějovice, Klub Akademické knihovny JU, Branišovská 31b
  • Jméno lektora: Kamila Hebelková, JUDr. Jana Kratěnová

Seminář se dále zaměří na management duševního vlastnictví, který je nezbytné řešit již na začátku projektu a upozorní na možné problematické body. To, že je nutné věnovat této problematice více pozornosti, zdůrazňuje ve svém přístupu k věci i Evropská komise, která zamýšlí klást větší důraz právě na tuto oblast. Při hodnocení tak u některých typů projektů bude část nazývaná „Impact/Dopad“, která zahrnuje právě i duševní vlastnictví týkající se projektů, hodnocena koeficientem 1,5, či bude při shodném bodovém ohodnocení brána tato část projektového návrhu v úvahu jako první. Tento nový průlomový přístup znamená, že na tuto část bude kladen větší důraz než na část „Excellence“ a na část „Quality and Efficiency“.

V souvislosti s duševním vlastnictvím, ale nejen s ním, bude zmíněna také konsorciální smlouva a její podoba v H 2020 a tipy pro úpravu duševního vlastnictví v projektovém návrhu.

Seminář je určen projektovým manažerům, pracovníkům grantových oddělení i výzkumníkům, kteří mají zájem seznámit se podrobněji s pravidly duševního vlastnictví v projektech H 2020.

Přiložené soubory: POZVÁNKA, Registrační formulář

Informace o registraci:

  • Registrace na seminář je možná zasláním vyplněného registračního semináře na adresu rko.budejovice@rko-era.cz nejpozději do 5. února 2014.
  • Účast na semináři je bezplatná (hrazeno z projektu LE11008, programu EUPRO II)

 
 
 
 

 
 
 

© AgEnDa 2004 - 2018